Actualització: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada definitiva a 11/06/2020.


El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. El número per determinar l’ordre de les sol·licituds és el 33.386