Quin és l’objecte més antic que teniu a casa?


Als alumnes de 3r d’ESO de Ciències socials, aquesta pregunta ens ha permès iniciar una petita recerca en cada una de les llars durant aquest confinament, que consistia a trobar alguns dels objectes més antics i saber-los classificar.

A les ciències socials i sobretot a la història, és molt important aprendre a classificar les fonts com l’eina que ens permet accedir a molta informació sobre el nostre passat i així arribar-lo a entendre. Recentment, el novembre del 2019 ens arribava la notícia, que a Sant Cugat del Vallès s’havia descobert per casualitat una capsa amb més de 5.000 negatius i 700 fotografies del fotògraf Antoni Campanyà relacionades amb la Guerra Civil.

És per això que els alumnes de 3er de l’ESO han hagut de buscar els objectes més antics de casa seva, classificar-los i explicar el context històric i/o informacions rellevants.

Mostra de l’activitat que ha realitzat l’alumnat de 3r d’ESO de Ciències Socials.

La tasca tenia la doble finalitat d’iniciar-se en el món de les fonts històriques i a la vegada de connectar amb el passat de cada una de les famílies per redescobrir alguna anècdota o gesta rellevant. Una vegada l’alumne trobava l’objecte o material, procedia a fer-ne la classificació corresponent i finalment ho compartia en una aplicació amb la resta de companys. Els resultats han estat molt sorprenents i alguns alumnes han arribat a trobar documents com un diari personal del segle XVIII, un mapa mundi francès del segle XVIII, un lingot de plata del segle XIX, una permuta immobiliària del segle XIX o un títol de pilot d’embarcació del segle XIX. També han aparegut algunes monedes antigues o utensilis domèstics antics com telèfons, màquines d’escriure, gramoles o planxes. 

Mostra de l’activitat que ha realitzat l’alumnat de 3r d’ESO de Ciències Socials.

En aquesta ocasió hem pogut fer un viatge en el temps sense sortir de casa per aprendre part de la nostra història amb objectes, que potser, alguns alumnes desconeixien que es trobaven amagats en alguna capsa empolsinada.

Jordi Calm. Departament de Ciències Socials