Prova d’avaluació de competències bàsiques de 4t d’ESO 2020


Com cada any, el departament d’Ensenyament ha programat una prova d’avaluació externa de tot l’alumnat de 4t d’ESO, que es farà durant els dies 12 i 13 de febrer.

Primer s’avaluaran les competències i els coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en llengua estrangera, matemàtiques i llengua catalana. L’endemà es faran les proves d’avaluació de l’àmbit cientificotecnològic i de llengua catalana. 

L’horari de les classes es veurà afectat, però no les hores d’entrada i sortida al centre. Per tant, tothom ha de venir de 8 a 14:30 com un dia normal. 

Més informació a: Prova d’avaluació de quart d’ESO 2020