Participació visió de Centre 30 de maig 18,30 h


Com ja coneixeu, el nostre Centre està immers en un procés d’evolució pedagògica i de reformulació del projecte educatiu. Algunes de les nostres actuacions estan dins del marc de la xarxa Escolanova21 de la qual formem part.

Dins de les diferents actuacions que estem portant a terme hi ha l’elaboració de la visió i propòsit del Centre. Aquesta visió ha de ser compartida entre els diferents estaments que formen part de la comunitat educativa com són l’alumnat, el professorat, l’entorn proper, l’administració educativa i, com no, vosaltres les famílies. En aquest moment ja hem realitzat les dinàmiques de treball amb el professorat i estem immersos de ple amb les de l’alumnat.

Ens queda per tant recollir l’opinió de les famílies i l’entorn, i és per això que us volem convidar a participar-hi activament. La sessió de treball la realitzarem el proper dimecres dia 30 de maig a les 18,30 h i us proposarem dinàmiques per imaginar conjuntament com hauria de ser el centre en el futur pel que fa al seu propòsit basat en els principis del marc d’escola avançada (propòsit, pràctiques d’aprenentatge, avaluació i organització).

Les vostres aportacions, conjuntament amb les dels altres estaments, seran posades en comú per poder fer una presentació dels resultats durant el primer trimestre del proper curs.