Exàmens de recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors


L’alumnat amb matèries pendents de cursos anteriors ha de realitzar les proves de recuperació que tindran lloc les setmanes del 9 i del 16 d’abril.

L’horari de totes les proves és a les 15.30 .

Teniu tota la informació i el calendari detallat de les diferents matèries en els següents links

Recuperació matèries ESO

Recuperació matèries BATX