Programacions Resumides ESO

Programacions resumides i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries que s’imparteixen al centre en els diferents nivells d’ESO.

Programacions Resumides Batxillerat

Programacions resumides  i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries que s’imparteixen al centre en els diferents nivells de BATXILLERAT.

Constitució del consell de delegades

Cada grup classe té un delegat o delegada que actua com a representant del grup

Actualitat